1877

På det gamle gæstgiveris plads bygges Hotel Prindsen. Arkitekt er Ove Petersen, der i 1872 byggede Det kongelige Teater i København.

Roskilde Sparekasse på Nytorv udvides. Arkitekt er J. D. Herholdt.
Ejendommen op mod Katedralskolen i Bondetinget (5) bygges på en grund, der hidtil har ligget udlagt som have (som hele strækningen hen til Karen Olsdatterstræde).

Bygningen i bagergården, Skomagergade 31 opføres.
Familien Brønniches gamle drejergård på vesthjørnet af Algade (16) og Hersegade rives ned, så der kan opføres en forretnings- og beboelsesejendom.

 

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle