1890

  

Ejeren af ”Postgården” på Hestetorvet, Leidersdorff, vil hellige sig sit hotel i Hillerød og forpagter hotellet i Roskilde til sin svigersøn Menzel. Denne giver det navnet ”Jernbanehotellet”.

Anders Jacob Borch (d. 1904) afhænder købmandsgården Stændertorvet 2. Det er ikke længere rentabelt med de store købmandsgårde, som handler med alt

Agent Hans Jacob Kornerup tilbyder kommunen jord mellem Ringstedgade og Blegdamsstræde (i dag Borgediget), så der kan bygges en ny friskole.

Etatsråd Theodor Johan Aagaard udnævnes til kgl. borgmester og byfoged i Roskilde som afløser for Carl Blechingberg. Aagaard var indtil da indehaver af samme stilling i den langt mindre by Fåborg.
Efter at mølledammen ved Kapelsmøllen er blevet opsamlingssted for de nye offentlige kloakker, overdækkes den, og møllen lukkes.
Domorganist Hans Matthison-Hansen dør og afløses af sin søn Waage, der også bor Bondetinget 22.

Den gamle Vor Frue Stræde genopstår som Frue Kirkestræde. Klosterstræde (Skt. Pederstræde) kaldes igen Vagtstræde.

Bygaden nr. 6 i Svogerslev er fra dette år. Her har der bl.a. været købmandsbutik.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle