1905

Borgmester og byfoged Theodor Aagaard dør.
Kontorchef i justitsministeriet Kay August Hammerich udnævnes til kgl. borgmester og byfoged i Roskilde som afløser for Theodor Aagaard.

Skt. Olsgade 16 på hjørnet af Skt. Olsstræde rives ned for at gøre plads for en gadeudvidelse. Baghuset er bevaret og beboet i Rosenhavestræde.

En del af købmandsgården og Frederiksens Bryggeri Algade 15 brænder, men hovedparten af gården (der førhen ejede jord, hvor nu RAS ligger) blev reddet (Bryggergården).

Henri Kornerup, ejer af Kornerups Gård i Ringstedgade dør. Den store tømmerhandel, der hørte til købmandsgården (Ringstedgade 22), overtages af tømmerhandler Otto Bønnelycke.

Anlægget Klostermarken ved Det adelige Jomfru-kloster udvides med ”Berthe Margrethes Anlæg” af klostergartner C. Galschiøtt.

Den katolske menighed indvier Skt Maria Hospital på Frederiksborgvej.

Gården Vestervang udflyttes fra Svogerslev og genopbygges nord for byen ved Kongemarksvej.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle