1913

Roskilde Kasserne (i dag Kildegården) brænder og genopføres.

Borgmester i Nykøbing Peter Nicolai Valentin Busch udnævnes til den sidste kongeligt udnævnte borgmester og byfoged i Roskilde som afløser for K. A. Hammerich. Der er byrådsvalg samme år, og stillingen fra 1909 bevares.
Roskilde Amt lejer en damptromle, så man selv kan holde vejen mellem København og Roskilde og vejene mod Ringsted og Holbæk ved lige. Samtidig åbnes vejene generelt for biltrafik. Og så er grusveje ikke gode nok.

Ildebrandshuset Algade 20 rives ned og erstattes af en ejendom, som er opført og ejet af arkitekt V. Stiggård. Det var i det nedrevne hus, at den regerende statsminister Zahle var født.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle