1922

Grundlæggeren af Roskilde Højskole  Thomas Bredsdorff dør.

Asylet i Asylgade lukker. Bygningen bliver herefter anvendt som sognegård for Skt. Jørgensbjerg Sogn.

Ida Jensens butik (”Slikmutter”) på hjørnet af Skolegade og Bondetinget rives ned for, at Katedralskolen kan opføre et ”gymnastikhus” på grunden. Her lå formodentlig middelalderens kongsgård.

Den gamle garvergård på hjørnet af Ringstedgade og Bredgade brænder. I stedet opføres forretninger.

Der er byrådsvalg, og stillingen fra 1917 ændres derved, at Socialdemokratiet får 5 mandater. Blandt disse er den senere borgmester William Villumsen. Den konservative branddirektør Jørgen Christian Sørensen fortsætter som borgmester.

Harald Ostenfeld, Sjællands biskop, må frem over nøjes med at være biskop i København og Nordsjælland. Resten af Sjælland udskilles og skal have sin egen biskop med sæde i Roskilde.

Pavillionen i Byparken opføres.
Nytorv døbes om til Stændertorvet.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle