1942

Klosterforvalter C. F. Løkkegaard tager initiativ til, at der oprettes en terrænsportsforening, en dækorganisation for illegal virksomhed i Roskilde. En vigtig opgave bliver at organisere modtagelse af de våben, der kastes ned fra engelske flyvere. Blandt de meget aktive er adjunkt på Katedralskolen W. F. Hellner, som tyskerne senere prøver at arrestere. Han går i stedet under jorden og er med til at redigere den illegale avis ”Morgenbladet”.  

Forlystelsesetablissementet Trægården lukker, og bygningerne overtages af Statens Civile Luftværn (senere Civilforvaret).

Store Fiolstræde ændrer navn til Weysegangen og Lille Fiolstræde bliver til Violstræde. ”Ved Klostermuren” navngives. Det samme sker med Sankt Clara Vej (efter det middelalderlige kloster), Hedegade (før Lille Hedegade) og trægaderne Elmevej og Ahornvej.

 
Vor Frue Skole udvides.

I Svogerslev bygges 7 huse på den udstykkede Skolevej.
En kvindefigur med titlen Guapa lavet af billedhuggeren Gottfred Eickhoff (1902-82) opstilles bag Katedralskolen i det område, der siden bliver Latinerhaven.  

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle