1943

De røde produktionsbygninger på Spritfabrikken bygges for at fremstille alle de produkter som whisky , cognac o.s.v., som ikke kunne fås p.gr.a. krigen. Arkitekt er Alf Cock-Clausen.

Parkvej, Møllevænget (efter Ladegårdens Mølle), I. P. Hansensvej (efter den afdøde formand for byrådets vejudvalg), Solvænget (Møllevængets forlængelse), Rønøs Allé (efter ejeren af planteskolen på vejen anlagt 1900 af Julius Rønø (1874-1944) og Fælledvej navngives. Fælledvej går over den gamle militære fælled og blev først anlagt efter krigen (1948).  
I august knuses der ruder i butikker, der handler med tyskerne - eller hvis ejere er tyskvenlige. Det kommer til en ulovlig demonstration, hvor en nazist i Borgediget føler sig så truet, at han tilkalder hjælp fra Kasernen lige om hjørnet, hvor tyskerne holder til. Tyske soldater skyder ind i mængden af demonstranter, og en ung mand på 21 år, Helfred Kristiansen døde. Da han et par dage efter blev begravet, var det store sørgetog en stille demonstration, og samme dag nedlagde alle arbejdere i Roskilde deres arbejde.

Ved valget til Folketinget vælger Roskildekredsen den konservative Alfred Dahm Biadslev (borgmester i København) i stedet for den konservative Kristen Amby.

Der er valg til byrådet. Socialdemokratiet får atter absolut flertal med 11 mandater, heriblandt skoleinspektør ved Absalons Skole Bodil Vilhelmsen og handelsmedhjælper Erling Dinesen (til 1946), som senere bliver landsformand for HK og handelsminister.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle