1489                  Algade 10
Algade 8
Niels Jensen
Senere bebyggelse

                                                          

Ejendommen Algade 10 er kendt fra en lang række dokumenter tilbage i 1300-årene. Derfor ved vi, at selve grunden ejedes af Maria Magdalene Alter i domkirken. Stenhuset Iå tilbagetrukket på grunden. Ud til gaden stod en bod vest for passagen, kaldet lågerummet, ind til til stenhuset. Olaf Hørff ejede gården i sidste fjerdedel af 1400-årene, og han  havde boet i gården. I sit testamente havde han overladt ejendommen til et barnebarn fra sit første ægteskab, nemlig den ung e klerk Olaf Jepsen. Barbara var navnet på hans anden hustru, og hun blev siden gift med den rige borger Niels Jensen. Han og Barbara erhvervede sig i 1483 gården. Den lå på sydsiden af Algade i Sankt Olai sogn "sønden for den bod, som Olaf Jepsen i har liggende udi til Torvegaden [Algade]" Ægteparret købte ejendomsretten til bygningerne for et beløb på 60 lødige mark og et sølvbæger til en værdi af 12 mark. Beløbet blev betalt over to rater; første rate på 20 mark betaltes senere på året, medens de resterende 40 mark blev betalt i 1485.

Niels Jensens testamente er afbilledet herunder. Her skænkede han en stor del af sit jordiske gods til kirken. Gården i Algade 10 blev således testamenteret til Maria Magdalene Alter i domkirken, som i forvejen ejede selve grunden. Det var dog en betingelse, at Barbara, hustruen, kunne blive boende resten af sit liv. 

Ejendommen Algade 10  står i domkapitlets jordebog så sent som 1614. Naboparcellen Algade nr. 8 på den anden side af Sneversti hæfter da for en årlig afgift "halvanden god rigsdaler" til nr. 10, som hed "Maria Magdalena Residenz".