1485                   Algade 8
Huset på Algaden
1614
                                                

Algade nr. 8 tilskødes 1475 kannikken Pæther (Peter) Rebergh af Domkapitlet. Denne skødede i 1485 ejendommen til Skt. Erasmii Alter i Domkirken. Endnu 1614 står huset i domkapitlets jordebog.