1614                      Algade 8
Huset på Algaden
1650

                                       

Peter Rebergh skødede i 1485 ejendommen Algade 8 til Skt. Erasmii Alter i Domkirken. Endnu 1614 står huset i domkapitlets jordebog. Det hæfter for en årlig afgift "halvanden god rigsdaler" til naboparcellen Algade nr. 6, som hed "Maria Magdalena Residenz" og en afgift til "Vicariatum Erasmi posses". I beskrivelsen står der, at der er tale om "grund muret Huus" og "Gaard og Boder". Det passer meget godt med det billede, man har af ejendommene helt tilbage fra 1370.