1731                Algade 8
Det middelalderlige hus
Det ombyggede hus

Det oprindelige Domapotek, som bare var apoteket eller Roskilde Apotek. Forhuset her er ældre end brandene, som kun ramte bygningerne i gården.

Apoteker Gottlieb foretog i 1868-69 en af de første større og megen gennemgribende ombygninger af apoteket. Forhusets midterste del blev revet ned, og den gamle bindingsværk blev erstattet af en grundmuret ejendom i røde sten. Lokalerne blev helt nyindrettet, og ganske vist med flere mindre ændringer gjorde de ydre rammer fyldest til langt op det næste århundrede. Det nuværende udseende fik bygningen først nogle år senere.