1777                 Bredgade 4
De borchske fattigboder

De kornerupske fattigboder

Den kornerupske købmandsgård

Bag ved husene

De fattige

Det nye asyl  

                                                                       

De dårligste huse i fattigkvarteret i Bredgade: De kornerupske i Bredgade nr. 4 mod øst i gaden nærmest Grønnegade. De lå i forlængelse af den kornerupske købmandsgård på Torvet, som strakte sig ned langs hele Gullandsstræde. Længen blev revet ned i 1907.