1720           Københavnsvej

Ruten Roskilde-København

Sørensens kort 1720

Meiers kort 1649

Videnskabernes kort 1768

                                                               

Egnen mellem København og Roskilde på kort over krongods fra 1720

Der blev 1720 lavet et kort over Sjællands ryttergods, og udsnittet her viser egnen mellem København og Roskilde. Her er alfarvejen mellem København og Roskilde formodentlig korrekt tegnet. Man lægger mærke til, hvor få alfarveje, der var: Veje nordpå fra København og Roskilde og så er der Gammel Køge Landevej mellem København og Køge langs Køge Bugt (der var også en vej mellem Roskilde og Køge, men den er - ligesom bebyggelsen mellem Hedehusene og Roskilde - ikke tegnet med, da kortet alene viser kongelige områder med ryttergods, og jordene under det gamle Roskilde len var jo givet til København (Bistrup)). I forhold til Meiers kort fra 1643 er der nu kun én vej mellem Roskilde og København. Kongevejen er forsvundet.