1649           Københavnsvej

Alfarvejen Roskilde-København

Kongevejen

Ryttergodskort 1720

Sørensens kort 1720

Johannes Meiers kort over egnen mellem København og Roskilde fra 1649

                                                                                

Johannes Meiers kort over Københavns Amt, egnen mellem København og Roskilde, er fra 1649. Det kan være lidt svært at forstå, fordi Meier åbenbart ikke kender stederne og heller ikke kunne dansk. Så mange af byerne ligger forkert og navnene er ind i mellem fortyskede. Alligevel er kortet af værdi. Dels er det det ældste, der viser detaljerne i dette område. Og dels er alfarvejen mellem København og Roskilde formodentlig korrekt tegnet: Her har han været. Derfor kan vi få bekræftet ruten, som også kendes fra beskrivelser, skønt disse skal flettes sammen. Kongevejen er her også. Det er det sydligere vejforløb mellem København og Roskilde. På detailkortet herunder er de to veje tydeligere.