1720           Københavnsvej

Ruten Roskilde-København

Meiers kort 1649

Ryttergodskort 1720

Videnskabernes kort 1768

                                                         

Ruten fra København til Roskilde Kro på kort fra 1720 tegnet af søkortdirektør Jens Sørensen

Ruten fra København til Roskilde Kro er vist på et kort fra 1720 tegnet af søkortdirektør Jens Sørensen. Ruten er angivet præcist og korrekt, og navnene på byerne under vejs er også korrekte, selv om de kan være svære at læse. Tydelig er dog udkørslen fra Københavns Vesterport syd om søerne og ud til Valby, hvorfra vejen svinger mod Damhuskroen. Frederiksberg med slottet (tegnet vel stort) ligger i vejen for en direkte linjeføring, så man må vejen omkring Valby. Mellem Damhuskro og Roskilde Kro ligger endnu en kro, Glostrup Kro.