1690                Accisebod
Accise eller konsumption

                                                        

Olsgades gamle bod lige før nedrivningen.