1718             Den Langeske Stiftelse
Webers huse
Farvefoto

                                           

Vilhelm Topps Minde på hjørnet af Skolegade og Weysegangen opførtes 1718 som ”Den Langeske Stiftelse” med bolig for to fattige familier. 1746 fik stiftelsen en ny fundats.

Den langeske Stiftelse i Skolegade købes 1873 af en dame, der af ukendte grunde kalder huset ”Vilhelm Topps Minde”.

Arkitekt Johan Weber (død 1940) testamenterede sine huse i Skolegade til Domkirken til sikring af, at kirkens omgivelser kunne bevares.