1836             Skolegade 5-9
Den langeske Stiftelse

Farvefoto

                                                          

Webers huse anskaffet og sat i stand 1836. Lorentz Weber erhvervede Skolegade 5, 7 og 9 ("Topps Minde", tidligere den "Langeske Stiftelse") og indrettede værksted i nr. 5 (på hjørnet af Lille Maglekildestræde). Resten af bygningerne er meget forfaldne, men han sætter dem i stand og bor selv på halvdelen af området. Resten lejede han ud som boliger. I 1872 flyttedes værkstedet til Allehelgensgade. Lorenz Weber døde 1875 og sønnen Harald Weber overtog firmaet. Harald, der blev gift 1854, boede Skolegade 5.

Arkitekt Johan Weber dør 1940 og testamenterer sine huse i Skolegade til Domkirken til sikring af, at kirkens omgivelser kan bevares.