1872

Arbejdet med opførelsen af plejebygningerne på Skt. Hans er færdigt.

Allehelgensgade udbygges mod syd (numrene 25,27, 29, 31) fra Grønnegade/Bredgade, hvor der hidtil lå marker. Det eneste hus før da var Winthers Garveri på hjørnet af Torvet. De 2-etages huse i gaden er opr. bygget som boliger for arbejderfamilier af tømrermester Weber og på initiativ af Roskilde Sparekasse. På den anden side af gaden lavede Weber sin oplagsplads og indrettede værksted (flyttede fra Skolegade).

Man holder op med at producere hør til Skt. Hans på Hørgården. Gårdens jord lægges under Bistrup Parcelgård.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle