1695           Johan Schwartz
Otto Sørensen
Hans Holst
Forordningen om gæstgiveri

                                                                         

1682 ejes gården Skomagergade 15 af rådmand og konsumptionsforvalter Steffen von Essen. Facaden udgjorde 30 alen bygget som et 18 fags hus på to etager med tegltag - en ret anselig ejendom, som næppe var ændret meget i 1710. Grunden strakte sig helt ud til Bredgade hvor den endte i et ubebygget vænge. Endvidere hørte nogen jord til udenfor byen,

1695 var der måske værtshus i bygningen, men sikkert er det først 1710, hvor Johan Schwartz driver gæstgiveri. Der kendes ikke andre ejere mellem v. Essen og Schwartz. Schwartz drev også landbrug i lighed med mange borgere i byen.

Henimod slutningen af Store Nordiske Krig - dvs. ca. 1718 - er gæstgivernes overskud stærkt faldende. Både Schwartz og hans kone var blevet gamle og overlod til en Jens Wedel at holde værtshus. Det var dog stadig Schwartz, som havde gæstgiverbevillingen. Han blev da også boende og havde desuden et par velstående borgere som Iogerende.

I 1721 har Jens Wedel forladt beværtningen og Johan Schwartz synes endnu en tid at have drevet gæstgiveriet, dog næppe meget længere, da han snart sælger til Hans Holst. som i nogle år havde drevet gæstgiveri på Skomagergades sydside nærmere torvet kaldet "Hamborg Herberg", som derpå flyttede ned til Johan Schwartz, der i øvrigt først døde i 1728.