1830                  Skomagergade 4-6
Det nye hus 1906

                                                        

I Skomagergade 4-6 er der 1906, da de blev revet ned møbelforretning og restaurant. Husene kan være ildebrandshuse, som har fået udvidet førstesalen omkring 1830.