1871               Borgerstiftelsen
Borgerstiftelsen

 

                                                    

Ejendommen på hjørnet af Støden og Store Højbrøndsstræde (Borgerstiftelsen, Støden 24) set fra Støden.