1871            Borgerstiftelsen
Den tidligere bebyggelse

Set fra Støden

Ny ejendom

Ny borgerstiftelse

 

                                                                              

Ejendommen på hjørnet af Støden og Store Højbrøndsstræde (Borgerstiftelsen, Støden 20) er opført af ”Foreningen til Opførelse af billige Boliger” for indsamlede midler i 1871. Der var 11 lejligheder i huset. Her er det Store Højbrøndsstræde, der ses. Huset sælges til nedrivning 1972. Det sker dog første i 1976. Først i 1982 bliver der bygget et nyt hus på grunden. I 1984 indretter ”Foreningen til Opførelse af billige Boliger” en ny borgerstiftelse i en ejendom, man køber og sætter i stand i Jernbanegade.