1871

  

Sandstensportalen ved domkirkens vestende, kongeporten, tages ned og flyttes til Holmens Kirke i København.

  

Roskilde Domsogns landsogn udskilles som selvstændigt sogn.

I den gamle vandkuranstalt på Maglekilde oprettes en mineralvandsfabrik, der gør brug af kildevandet. Som der stadig var så rigeligt af, at kilden blev ved med at springe i grotten.

Ejeren af ”Børsen” Søren Peter Brønniche dør barnløs, og provianteringen får nye ejere.

Man påbegynder en udvidelse af Skt. Hans Hospital.

For indsamlede midler opfører ”Foreningen til Opførelse af billige Boliger” Borgerstiftelsen i Støden. Der er 11 lejligheder i det nye hus.

Jomfruklostrets Sogn nedlægges, og da klosteret, som jo er et gods, ikke ønsker at høre til en købstad som Roskilde, vælger man at blive en del af Himmelev Sogn, som man siden 1717 har haft præst tilfælles med. Da Himmelev Kommune prøver at påligne konventualinderne skat, ender det med en retssag, som kommunen taber i Højesteret. Først fra 1961 skal beboerne i Klostret svare skat.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle