Bonderup

Merløse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Hovedbygningen er opført i 1766 og er ombygget 1858-1859 ved arkitekt Ferdinand Meldahl. Den bestod herefter af en midterpavillon med 2 sidepavillioner. Den blev ombygget igen i 1951 ved arkitekt M. J. Erlangsen, som genskabte den oprindelige bygning og fjernede pavillionerne.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Bonderupgård 

1550-1566

Bonderup ligger i Store Tåstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk kommune. Bonderup nævnes i middelalderens slutning, men synes da at være en bondeby. Der opstod imidlertid en hovedgård, hvis første kendte ejer er Claus Basse.

1566 1566 skødede han den til datteren Ellen Basse, som var gift med Otte Norby
1566-1592 Otte Norby (død 1592) drev godset. 
1592-1608 Christoffer von Festenberg Pax købte Bonderup. 
1608-1631 Næste ejer er Else Thott gift med Hans Lindenov.
1631-1632  Hun sælger 1631 til kansler Christian Friis til Haraldskær.
1632-1637  Han solgte den til Anne Brahe til Mattrup. 
1637-1648 Hun skøder 1637 gården til Helvig Marsvin, der dør 1648.
1648-1660 Broderdatteren Margrethe Marsvin arver Bonderup.
1660 Hun afhænder godset til til Lave Bille til Havreløkke, gift med hendes søster Pernille Marsvin til Dybæk.
1660-1680 Han overlader godset til sønnerne Christian Bille og Jørgen Bille
1680-1698 Sidstnævnte solgte den til assessor Peder Hjort. 1688 havde Bonderup 23 tdr. hartkorn og 85 tdr. land dyrket jord. Den var udvidet med Tåstrup vandmølle, og siden lagdes Tåstrup mensalgård under den.
1698-1699 Peder Hjort solgte den 1698 til Holger Pax, der døde umiddelbart efter, så enken Elisabeth Bille fik den. 
1699-1711 Hun solgte 1699 B. til assessor Eiler Jacobsen Eilert
1711 1711 skødede han den til handelsmændene Hans og Anders Rasmussen i Roskilde. 
1711-1717 Han solgte den samme år til assessor Jacob Hjort. 
1717-1727 Landsdommer Johannes Christensen købte den 1717 for 7889 rdl.
1727-1730 Han solgte den 1727 for 16.000 rdl. til kommerceråd Hans Hartmann.
1730-1737 Denne afhandede den til kancellisekreter P. Fr. Kling for 15.000 rdl., sorn omkring 1735udvidede den med 1 gård af Tåstrup by. (7 tdr. hartkorn).
1744-1747 1744 købte Johannes Mørch gården på auktion. 
1737-1744 Kort efter fik Jens Bremer til Løvegård Bonderup i sin besiddelse. 
1747-1749 Han  afhændede den 1747 til prokurator Søren Hansen Seidelin i Køge.
1749-1754 Han solgte den til storkøbmanden, direktør for det Asiatiske kompagni Knud Gregorius Kloumann (død 1752). 
1754-1766 Bonderup købtes 1754 på auktion af Christian Frederik greve Holstein-Ledreborg til Ledreborg.
1766-1796 1766 blev gården solgt til herredsskriver, senere generalauditor P. Larsen Wiimh for 36.000 rdl.  
1796-1803 Han solgte den til Tønnes Christian Bruun de Neergaard for 104.000 rdl.
1803-1808 Denne solgte godset for 100.000 rdl. til kaptajn Søren H. Lund
1808-1816 Denne afhændede Bonderup 1808 for 160.000 rdl. til kammerherre Frederik lensgreve Knuth-Knuthenborg, som også var ejer af Merløsegård
1816-1852 Grevens dødsbo overlod godset til en yngre søn, nemlig Frederik Christian Julius Frederiksen greve Knuth-Knuthenborg, som overtog godset 1816. Efter dennes død 1852 solgte arvingerne Bonderup året efter. 
1853-1858 Køber var storkøbmanden Johannes Theodorus Suhr (død 1858). Også han købte tillige Merløsegård.
1858- Herefter tilfaldt Bonderupgård den Suhrske stiftelse (samlet besiddelse 134 tdr. hartkorn, 998 ha, hvoraf 324 er skov).  J. Th. Suhr stillede i sit testamente Bonderups hovedbygning til rådighed som sommerbolig for sine venner. Netop som venner havde Suhr givet Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg rådighed over Bonderup som sommerbolig, og her døde digteren Johan Ludvig Heiberg 1860. Bonderup og Merløsegård Godser er i dag til sammen på 1310 hektar.