Merløsegård

Merløse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

  Den nuværende hovedbygning er opført efter en brand i 1928.  

ccccccccccccccccccccc                             

Merløsegård 

1678-1699

Merløsegård blev opretet til hovedgård 1678 af hofkøgemester Laurids Munk ved nedlæggelse af to bøndergårde. Godset havde 1688 30 tdr. hartkorn og 112 tdr. land under plov. 

 
1699-1719 Han solgte godset tik assessor Eiler Jacobsen Eilert

 

1719-1723 Næste ejere var Poul Sadolin.   
1723-1725 1723 købte landsdommcr Johannes Christensen til Bonderup gården for 3300 rdl.  
1725-1727  Han solgte den straks til forpagteren på Skjoldenæsholm Johannes Winkler.   
1727-1754 Denne solgte 1728 Merløsegård til ejeren af Skjoldenæsholm Ferdinand Anton greve Danneskiold-Laurvigen (død 1754). 
1754-1763 Sønnen  Frederik Ludvig greve af Danneskiold-Samsøe arvede faderens godser.
1763-1772  Efter hans dod 1763 købte krigsråd Peter Johansen Neergaard, Ringstedkloster, gården på auktion. 
1772-1795 Sønnen, kancelliråd Johan Thomas de Neergaard (adlet 1780, død 1806) arvede godserne. 1795 afgav ham Merløsegård til sin søn.
1795-1796 Det var Peter Johansen de Neergaard, som solgte den året efter til en fjernere slægtning.
1796-1807 Året efter blev Tønnes Christian Bruun de Neergaard ejer af godset.
1807-1816 Han solgte den 1807 til kammerherre Frederik greve Knuth-Knuthenborg.
1816-1856  Derefter blev den købt af August Adam Wilhelm Joachimsen lensgreve Moltke og adskillige Moltker havde part i den.
1856-1858 1858 blev gården købt af handelsmanden etatsråd Johannes Theodorus Suhr. Han døde samme år og gården tiifaldt den Suhrske stiftelse.
1858- Den Suhrske Stiftelse består foruden Merløsegård af Bonderupgård. I dag er der konferencecenter på Merløsegård.