Søgård

Merløse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Voldstedet efter det gamle Søgård findes vest for Vinstrup på en  langstrakt, overpløjet bakke, sorn tidligere synes at have været omgivet af vand. I jorden ses murstensbrokker, og der er måske en kampestenssyld fra et rundt tårn. Bygningerne blev nedbrudt i 1700-tallet. 

ccccccccccccccccccccc                             

Søgård 

-1536

Godset var bispegods under Tølløse len

1536-1551 Ved reformarionen bliver godset krongods. 

1551-1560? Søgård erhvervedes 1551 ved mageskifte med kronen af Erik Madsen Vasspyd, som oprettede hovedgården, sandsynligvis ved nedlæggelse af gårde i Vinstrup by. Efter hans død 1557 tilhørte den enken Ermegaard Brockenhuus
1560?-1600 Derefter blev sønnen Mads Eriksen Vasspyd (død 1600) ejer.
1600-1629 Dennes søn Jost Madsen Vasspyd (død 1611) overtog Søgård. Hans enke Kirsten Juul havde gården til sin død 1629.
1629-1670  Derpå tilfaldt gården hendes 9 årige halvbroder Tønne Juul. Der var 1651 34 gårde i Sdr. Asmindrup. Søgård havde 16 af disse gårde under sig. så 
1670-1768 Han solgte den 1670 til Christen Jørgensen Skeel til Tølløse, der udvidede den med jord af Vinstrup og med 2 gårde af Kvanløse. 1688 havde den 54 tdr. hartkorn og 204 tdr. land under plov. Derefter havde gården fælles ejere med Tølløse indtil, da Claus de Caspergaards enke solgte den. 
1768-1775  Ny ejer var Peder Hjort. 
1775-1923    1775 solgte han den til kancelliråd Johan Thomas de Neergaard til Ringsted kloster og Tølløse, som atter lagde Søgård under Tølløse
1923-  Ved baroniets opløsning p. gr. a. lensafløsningen 1923 blev Søgård udstykket til husmandsbrug.