Sandbygård

 

Tybjerg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen var af bindingsværk. Den blev nedbrudt og en ny blev bygget 1904 med Martin Borch som arkitekt.

 

ccccccccccccccccccccc                                     

Sandbygård

1250-1305 Andreas Olufssøn Pincerna nævnes i Skovklosters kalendarium som af Sandby 1305. 

1305-1392 Fra 1304 træffes Nils Olufssøn på Sandbygård. Hvor længe vides ikke, men der går en del år, før vi atter hører om ejere af gods i Sandby.
1392-1400 Næste kendte ejer er Jens eller Hans Jacobsen (Jepsen) Skytte. Han var gift med Kirsten Sparre.
1400 – 1420 Niels Tuesen er måske den næste ejer. 
1420-1430 Sikkert er det, at Niels Sparre ejer Sandby 1420. Han er broder til Kirsten Sparre.
1430-1461 Næst kendte ejer er Oluf Grubbe til Spanager.
1461-1473 P.gr.a. hustruen er næste ejer idder og rigskansler Jep Jensøn Sparre gift med Kirsten Grubbe.
1473-1531 Oluf og Jens Grubbe (begge anvender moderens navn) arver efter deres forældre, men der er nu tale om to halvdele.
1531  Villum og Jørgen Grubbe ejer faderen Jens' del.
1512-1557 Niels Fikkesen gift med Bodil Olufdatter Grubbe og efter hendes død sønnen Christoffer Fikkesen ejede gården, til sidstnævnte solgte den.
1557-1559 Køber for en kort periode blev slægtningen Peder Christiersen Dyre. Dyre blev nemlig 1558 dømt for mened og senere også erklæret åndssvag, så Christoffer Fikkesen måtte med hans samtykke sælge godset videre.
1559 -1582 Godset inklusive 9 gårdsæder købtes af Eiler Hardenberg. Det er lidt usikket, hvor længe han ejede Sandby.
1582 -1592  Rigsråd Verner Parsberg († 1567) synes at have været Hardenbergs medejer og sønnen Niels Parsberg arver godset († 1592) og også broderen Manderup Parsberg ses som ejer. 
1592 -1633 Kgl. staldmester og lensmand på Svendstrup Eustachius von Thümen boede på Sandby og hans enke Anne Hansdatter Baden ikke alene boede her: Hun ejede gården.
1633 -1634 Jægermester Jørgen Hohendorff køber det hele, da Anne Hansdatter dør. Men skøder videre til sin svigersøn.
1634 -1684 Det er Rønnov Bille, hvis sønner Jens og Ove 1669 afhændede deres anparte i gåren til deres mor Anne Hohendorff . Hun skødede en andel af gården på 34 tdr. hartkorn.
1684 -1698 Kgl. Majestæts etats og ceremonimester Bolle Luxdorph til Sørup var den nye ejer. Hermed blev Sandbygård forenet med Sørup.
1698 -1743 Datteren Hedvig UlricaLuxdorh gift med kammerherre Adolph Christopher greve Knuth arvede godserne.
1743 -1796 Deres søn Conrad Detlev grev Knuth gjorde godset til en del af baroniet Conradsborg bestående af Sandbygård, Sørup og Rosengården. Det endte med, at baroniet blev opløst.
1798 -1800 Niels Lange købte Sandbygård på en auktion for 40.350 rdl. Han solgte den videre et par år enere for 42.600 rdl.
1800 -1832 Johan Saabye Neergaard hed den nye ejer, og godset var på 37 tdr. hartkorn med et tilbehør på 148 tdr. hartkorn bøndergods.
1832 -1858 Også Jørgen Sophus Bech købte Sandby på auktion. Han skulle kun give 38.300 rdl., men i mellemtiden var der også solgt bøndergods fra til selveje.
1858 -1890 Svigersønnen Ludvig Diderik Anton Schrøder arvede godset, og da han døde 1883 drev enken Anne Bech godset videre.
1890 -1955 Svigersønnen J. P. Andersen arvede, nedbrød den gamle hovedbygning og opførte en ny 1904. Da Andersen døde 1940 tog enken Ida Schrøder over.
1955 -1971 Ole B. Suhr var næste ejer.
1971 -1990 Kammerherre Torben Garth-Grüner købte godset. Fra 1990 ejede han det sammen med sønnen Gustav Garth-Grüner.
1999 - Gustav Garth-Grüner ejer godset alene.