Københavns len i Fleskum herred

Borge i området: København

København

Bispegods

Fleskum herred

Kirkegods i København

Gods i herredet

                                                           

I brevene fra Roskildegård er København i Fleskum, Støvnæs eller Sokkelund herred beskrevet i afsnit O "Kiöpnehaffn". Brevstoffet supplerer jordebøgerne. I København ejede Roskilde bispestol adskillige grunde og ejendomme:

Placering Gårde Grunde Boder Noter
Mod øst ved havnen 58 97 2 Bisp Niels har fået en gård i pant lige ved stranden af Torben Gundersen i 1377. Brev O.21
Nær den østlige havn 3 24 2  -  -
Skt. Clara Sogn 29 34 0  -  -
Nørregade 12 11 5 Bisp Niels har købt en gård af Jens Nielsen Skrædder. Brev O.22
Østdel af Nørregadekvarteret 10 4 9 Bisp Niels har købt en gård lige ved Nørreport af Bo i Herlev i 1388. Brev O.20
Norddel af Klædeboderne 6 23 19  -  -
Tyskemannegade  23 117 3  -  -
Bjørnebrogade 5 39 0  -  -
Skt. Nicolai sogn 6 6 0 2 breve fra 1384 meddeler, at to af grundene er købt af Gøde Stenvig. Brev O.19
Vor Frue sogn 3 2 4 Bisp Niels har fået en af gårdene ved mageskifte med borgmester Hans Jacobsen. Brevet er fra 1406, men må være ældre. Brev O.23
Spredte grunde   75    -                                                                                                                                                                                                            -
I alt 155 432 44  

En gård var en komplet bebyggelse på en grund, man ejede. En grund kunne lejes ud, hvor lejeren kunne bygge og eje bygningerne på grunden - og sælge dem. En bod var et hus, i regelen ud mod gaden, på en grund. Der kunne være flere boder på samme grund. Placeret på et kort over middelalderens København (hvor Klædeboderne er begyndelsen af nuværende Skindergade, Tyskemannegade er Strøget fra Gammeltorv til Højbro og Bjørnebrogade er nutidens Købmagergade) med det forbehold, at hverken sogneinddeling, grundstørrelser eller nøjagtige placeringer er kendte, kunne Roskildebispens ejendomme fylde og være spredt ud som de røde grunde her:

 

På Amager i Støvnæs herred lå en del gods, som hørte under bispeborgen København:

Sogn Hovedgård Byer Gårde
Sundby København Sundbyvester 6
Sundbyøster 6
Kastrup Lille Magleby 6
Søndermagle 10
Tømmerup 4
Kastrup 4
Tårnby Tårnby 4
Borgby 4
Ulstrup 5