København
København
Borgen

Kirkegods i København

Bispegods i København

Antvorskovs gods i København

                                                                            

På kortet ses portene og tårnene på byvolden.

Vi ved ikke meget om den tidligste by, som her er vist med mørkebrunt nær Vesterport ved Skt. Clement Kirke.. En vold og en voldgrav er blevet fundet flere steder, men det befæstede område bag volden er ganske småt (de 150 x 150 m mellem Rådhuspladsen og Gammeltorv i dag). Der var borgerkrige i Danmark mellem 1137 og 1157, og på dette tidspunkt har byen tilsyneladende været betydningsfuld nok til at blive befæstet. Engang i 1100-tallet fik byen også sin første kirke, Skt. Clemens kirke (den røde klat), der kom til at ligge uden for den første bys voldgrav.

Byens vokseværk i tiden omkring år 1200 kan ses af opfyldninger i stranden ud for den tidlige by. Fra samme tid er der også fundet spor af en byggemodning ovre i den østlige del af den nye by, omkring det nuværende Lille Kirkestræde og Højbro plads.

Den middelalderlige vold (mørkebrun) kom stort set til at omgive det område, der i dag betegnes som “den indre by”. Voldens forløb kan stadig de allerfleste steder følges i de nuværende gadeforløb. Fra undersøgelser på Kongens Nytorv ved vi, at volden her, syd for den middelalderlige Østerport, har haft en mur helt fra starten. De steder, hvor der endnu ikke var bygget en mur, har der været træpalisader på volden, d.v.s. et højt, kraftigt plankeværk. Det har været borgerne selv, der både har skullet betale for befæstningen og opføre og vedligeholde den.