Slagslunde len i Ølstykke herred

Borge i området: Veksø

Jørlunde herred

Bispegods

Kongelige len og lensmænd

Hovedgårde: Slagslunde

Under Roskilde bispestol Slagslunde len i Jørlunde herred. Det var et mindre, koncentreret len, som også inkasserede bispetiender af en del kirker (til tider lå disse tiender dog under Hjortholm). Syd for Slagslunde ejede bispen i 1370 en mindre borg, Veksø, som tidligt gled over til slægten Moltke.

 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Slagslunde Slagslunde  Slagslunde 1 5 bol, 12 husmænd, fiskeret og skov Slagslunde, Jørlunde, Ølstykke, Ganløse, Snostrup, Rørbæk
Slagslunde 10  -
Jørlunde Jørlunde 3  -

 

Slagslunde  

-1387 Torbjørn Gundersen nævnes i Slagslunde. Han solgte Harrestrup by til bisp Niels. Gundersen var af svensk afstamning (Måske Tre Rosor, men kan ikke placeres på stamtavlen)
1387-1536 Godset er et af bispens mindre len.

1439 Væbner William Nielsen er bispens foged i Slagslunde. Han er 1518 bonde i Brogårde.
1449 Jon Pedersen er bispens foged i Slagslunde.
1460-83 Jens Williamsen (søn af ovenstående) er bispens foged i Slagslunde.
1484-1507 Væbner Erik Thygesen er bispens foged i Slagslunde.
1536- Ved reformationen inddrager kronen godset. 1516-56 Oluf Skinkel* (død 1556) sidder på lenet, først for bispen, efter reformationen for kronen. Han havde lenet på afgift i hans og hustruens livstid.

1556-1562 Kongens køgemester (kok) Albert Mus får lenet uden at skulle svare afgift. Det er m.a.o. hans løn.  Han nævnes endnu 1559 
1562 Lenet lægges under Københavns Slot. Det bestod da af 9 bøndergårde.
1570-1582  Foged på Frederiksborg, senere borgmester I Slangerup, Marcus Dorn (eller Thorn) havde Slagslundegård med 5 gårdsæder i forlening. Den lagdes derefter igen under København mod erstatning til Dorn.
1688 Ved matriklen opgøres godset (kaldet Slagslunde Hovgård) til 30 tønder hartkorn.
*Oluf Skinkel skulle som lensmand gøre afgiften af lenet op i 1536. Den lød da på:
1 læst og 5 pund rug
1 læst og 5 pund byg
Kirketiende Drøsselbjerg, Sønderup

Mål og vægt og penge