1436        Skt. Catherines yngre alter

Skt. Catherines yngre Alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Katrines yngre alter ejede gods i 5 herreder mest i Volborg samt i byen Trelleborg i Sydskåne.

I alt 8 bol og 1 byhus.

Altre

Altrenes placering

Skt. Catherine

                                               

                                    

Bona alteris Catherine junioris

1/5 1436 grundlagdes et nyt alter med vikardømme til Skt. Katrines ære. Derfor hedder det oprindelige alter for Katrine "det ældre". Gods i Faxe herred blev mageskiftet med gods i Ramsø herred med Axel Urne til Søgård. Altret overtog gården Jonstrup ved Borup 1442 som gave fra Niels Esbernsen Bille, også kaldt Bille Espersen til Hallelev, der var et len under Antvorskov. Han havde overtaget Jonstrup fra Hennekin Mule 1437. Alteret lejede gården ud til væbner Knud Nielsen (Dyre) til Fuglebjerggård (død tidligst 1459) og hans hustru Inger Nielsdatter Bille (d. 1472). Hun var datter af giveren. Bille Espersen gav i det hele taget som sjælegave for sig selv og sin hustru 1/5 af sit rørlige gods, som foruden Jonstrup var gårde i Jørlunde, Tune, Skåne og Lille. Indstiftelsesbrevet er bevidnet af giveren, en masse af hans slægtninge og borgmester i Roskilde Ingvar Karlsen.

Vikaren ved alteret skulle sørge for, at der afholdtes 4 messer om ugen og et anniversarium i koret på Bille Esbernsens dødsdag, hvor Domkirkens kor skulle synge for 2 skilling grot. Ansættelsesretten m.h.t. vikaren tilkom giveren, giverens ældste arving, dennes ældste arving osv.. Uddøde slægten, skulle kapitlet overtage retten. Vi kender en del vikarer:

  • Jens Mikkelsen Krabbe ansat af Bille Espersen selv og kendt fra 1/5 1436 til 20/7 1452.

  • Jens Mathiesen kendt 21/9 1472 til 25/4 1477

  • Hans Villemsen kendt 12/7 1487

  • Hans Jepsen kendt 12/ 1494 til sin død kort før 4/1 1512

  • Jens Pedersen kendt 4/1 1512 til 8/8 1525

Alteret stod uden for Vor Frue Kapel (18). Hvilket formodentlig vil sige søndre sideskibs femte fag fra vest.

Alteret havde en residens på Munkebro i Roskilde og fik ellers indtægter fra følgende herreder:

Summarum 1568
Rug 5  pund
Byg 10  pund
Lam 3
Gæs 3
Høns 6
Smør 3 tønder
Penge 5 mark og 1 skilling

Mål og vægt og penge