Skt. Katrines ældre alter i Sømme herred

Skt. Katrines ældre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Skt. Katrines ældre alters gods i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ?? Roskilde 6

Plus boder ved Vor Frue Stræde

Skt. Ols  4

4 boder på nordsiden af Torvet blev givet af altrets vikar Thomas Lambertsen 1386.

Herslev Trællerup 1

    -

 Skt. Katrines yngre alters gods i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme
Skt. Ols  Roskilde 1

Lå på Munkebro og blev alterets residens 1494. Evig vikar Niels Skellevis havde lejet grunden af vikarernes fællesbord. Der var en del huse på grunden, som vikarerne ikke ejede. Dem købte Skellevis og han forøgede værdien ved at opføre en smuk bolig til sig selv. 1494 solgte Skellevis bygningerne til alterpræsten ved Katrines yngre alter, Hans Jepsen. Denne ville imidlertid også gerne eje selve grunden, så samtidig med hussalget fik han de evige vikarer til at sælge grunden også. På den betingelse, at han testamenterede hele herligheden til sit alter, hvad han så gjorde.