1348              Skt. Laurentius' alter

Skt. Laurentii Alter udenfor kapellet

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Laurentii alter ejede gods i 4 herreder, mest i Merløse herred,  og gårde i Roskilde og Slagelse (1).

I alt 7 bol og 7 byhuse.

Altre

Altrenes placering

Skt. Laurentius

                                                    

Bona alteris St. Laurentii sine capellan

Alterets vikardømme er grundlagt for Skt. Laurentius før 1348, og det er ikke nævnt i jordebogen 1568. Der lå også et Laurentiusalter i Skt. Laurentii Kapel. Domkirkens kapellan blev lønnet med indtægterne fra dette kapel. Derfor hed Laurentiusalteret her "uden kapellan". 

Om alterets beliggenhed kan der næppe herske tvivl. 23/1 1501 gives følgende stedsbestemmelse: "sancti Laurencij altere, som ær eet ewiigt Vicarie wdi Roskilde Domckirke, stondendes pa then nørre Side tip till Mwren nest offwen Sancte Gertrudis Altern". "Nørre Side" er som nordre sideskib og dettes for længelse mod øst. Om "Mwren" betyder Domkirkens ydermur eller skil lemuren ind til kannikekoret, kan ikke på forhånd afgøres. Her hjælpes man så af et bevaret kalkmaleri at St. Laurentius (billedet til højre), som må have været en del et alter for St. Laurentius. Helgenen er fremstillet i legemsstørrelse støttet til sit attribut, risten, og stå ende på et bord, der minder om en kæmpemæssig alterkalk. Billedet er malet i lav højde i tværskibets nordre gang på den del af den nordvestlige højkorspilles vest lige pilleflade, der ligger nord for skillemuren ind til kannikekoret. Alteret har altså ligget i den udvendige krog mellem nævnte pille og skillemuren (13).

I Roskilde havde alteret lejet huse ud til Herman Væver, Jens Jyde, Hr. Oluf Simonsen, Mette Bryggers, Laurits Skriver, Søren Skriver, Kirstine Peders, Pedersen samt en gård i Allehelgensstræde til borgmesteren. Man ejede også 2 boder ved Støden. Der var gods i herrederne her:

Summarum 1568
Rug 2½  pund
Byg 3½  pund
Havre 3½ tønde og 2 skæpper
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 9½ mark og 1 skilling

Mål og vægt og penge