Skt. Laurentius Alter i Merløse herred

Skt. Laurentius Alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Merløse

Nr. Jernløse Nørup 2    -
Dramstrup 1    -
Søstrup Tingtved 1    -