Maria Magdalenes alter i Merløse herred

Maria Magdalenes alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Tølløse Kvalmløse  1    -
Kirke Eskildstrup Bårup  1    -