Maria Magdalenes alter i Ramsø herred

Maria Magdalenes alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Ølsebymagle Ølsemagle  1

   -