1464               Skt. Birgittes Kapel

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Birgittes Kapel har sit hovedgods i Grevinge i Ods herred

I alt ?? bol.

Kapellet

Kapeller

Kirker i herredet

                                                        

Sacellum Birgittae

Der vides ikke noget særligt om Skt. Birgitte Kapels gods. Det har været oprettet til vikaren i kapellet, for giveren biskop Oluf Mortensen oprettede tillige et præbende. 11/9 1571 overdrages det af Frederik II til andenprofessoren i medicin ved universitetet. Det hedder da, at der er gods i Grevinge, og at præbendet har patronatsret til Grevinge Kirke (d.v.s. at det var præbendets vikar/kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik vikaren/kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). At kapellet er opført omkr. 1464 af biskop Oluf Mortensen, ved vi godt. Men om han eller andre har bekostet godset, vides ikke.

I Roskilde opførte Oluf Mortensen en residens for kapellets præst. 

Skt. Birgittes Kapel