1475         Skt. Birgitte præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Skt. Birgitte Kapels præbende havde oprindeligt mest gods i Lynge herred, men endte med mange gårde i Tybjerg herred.

I alt 15 bol.

Præbender

                                                                    

Prebenda S. Birgitte

Dette præbende er det sidste af dem, der blev oprettet som følge af en gave eller ved samling af flere portioner af gods. Kannikkedømmet er knyttet til Skt. Birgitte Kapel, som også havde egne midler til en vikar. Giveren er biskop Oluf Mortensen, og præbendet er grundlagt 1475-78. Gods og indtægter fordeles på følgende herreder:

Summarum
Rug 5  pund
Byg 1½ læster, ½ pund 
Havre 3 tønder og 1 skæpper
Grise ½
Lam 23
Gæs 25
Høns 22
Smør 3 tønder
Penge 26 mark og 1 skilling 2 daler

Mål og vægt og penge

'