Kapeller
Domkirkens tilbyggede kapeller havde enten deres egne godsmidler, eller også var de lagt ind under vikariater eller præbender. De  selvstændige kapeller var kannikkedømmer, og var altså selvstændige præbender. Tallene i parentes henviser til oversigten over altre i kirken.

Kapeller, der har jord eller er tilknyttet andre embeder:

Selvstændige Under præbender Under altre/vikarer
Helligtrekongers (23) Johannes Døberen (34) Christoffers (37)
Laurentii (29) 10.000 riddere (35) t
Sigfrids (32) Betlehems (36) t
Vor Frue (33) Skt. Birgitte (21) t
Skt. Andreas (16) t t

Om kapitelgods og bispegods

Brugsstørrelser