Gods under Skt. Laurentii Kapel i Sømme herred

Skt. Laurentii_Kapel

Kirker i herredet

                                                                      

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods i Sømme herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Glim Asserup Mølle Møllen

 I dag Assersmølle