1371       Portionen Gammelrand

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Gammelrand lå i 4 herreder.

I alt 4 bol.

Fællesportioner

Portio Gamelrandt

Portionen var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til præbendets indtægter i øvrigt. Provst Jens (fra "Kapelgården", Johannes de Capella), som døde 6/5 1371, skænkede kapitlet godset til portionen mod at få et anniversarium, en årlig bøn, for sig selv på sin dødsdag efter sin død. Godset i Gammelrand blev 1735 lagt ind under det tidligere bispegods Algestrup. Det udgjorde ved matriklen 1688 6 gårde. I kapitlets eje lå godset i følgende herreder:

Summarum opgjort 1568
Byg 4½ pund
Lam 2
Gæs 2
Høns 4
Smør 1½  tønder
Penge 27 skilling
Gryn 1 skæppe

Mål og vægt og penge