Fadebursgods i Tune herred

Borge i området: Bistrup

Bistrup

Tune herred

Bispegods

Fadeburet

Gods i herredet

Hovedgårde: Kappelsgården

Under Roskilde bispestols fadebur (bispegårdens drift) hørte godset i den nærmeste omegn af Roskilde. Derfor falder en del af bispegodset i Tune Herred - og det var bl.a. en række bispetiender - direkte under fadeburet eller Bistrup len.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Snoldelev Bistrup Exactio Cappelæ 1 Kapelgården (med forbindelse til kapellet for den hellige Margrethe af Højelse) var en hovedgård. I Snoldelev kaldes fogedgården "Slottet". Godset har ligget i Kildebrønde sogn, hvor det senere kaldes Kappelgårdene. Reerslev, Snoldelev, Torslundemagle, Mosede, Karlslunde, Ishøj
Kildebrønde -
Kildebrønde 3   - Kildebrønde
Hundige 10   - Hundige
Venstrup  ?   -
Greve Greve ?   - Greve
Goderslev 3? Plus vandmølle

                                                                                                                                                                          

Tune herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Kappelsgården (Exactio Cappelæ) var en biskoppelig hovedgård, der blandt andet indkasserede kirketiender fra hele Tune herred. Så sent som ca. 1800 fandtes der rester af murværk (tegl og frådsten) øst for Snoldelev kirke. Man kaldte stedet "Slottet". Der er formentlig tale om resterne af bispens fogedgård. 1334 blev kantor Jens bispens lensmand på gården. Gårdene i Kildebrønde hørte under lenet. Som Vor Frue kloster havde en hovedpart i.

ccccccccccccccccccccc                                                                        

Kappelgård 

1540-1557 Jakob Ridesmåsvend (Friis) sidder på lenet som kronens eller klosterets foged. Der er spor efter bygningsrester i Snoldelev.
1557-1564  Guldsmeden Johan Sibbern får livsbrev på dette len og to andre smålen i Holbo herred, nemlig Udsholt og Passebæk. Han får lenet frit på livstid (mod at arbejde på et stort sejrværk).

1564-1566 Birgitte Gøye forlenes med Kappelsgård uden at skulle yde afgift.
1566-1571 Lenet pantsættes til Gøye for 1600 daler.
1571-1574 Pantet indfris, og lenet skal lægges under Københavns len.
1574- Birgitte Gøye dør. Gården er nu udstykket til tre gårde. Disse tre lægges under Vor Frue i Roskilde.
1688 Ved matriklen er her nu kun 2 gårde på tilsammen 28 tdr. hartkorn.