Gammelrand portion i Ramsø herred

Gammelrand portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

 Godset for portionen i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Hyllested Ølsemagle 6

 -