1090      Gønge herreds procuratorium

Melcklange len:

Gønge herreds procuratorium  har alt sit gods i Nordøstskåne.

I alt 50 gårde.

Fælles gods

Gønge herred

Skånske sognekirker

Skåneland

                                                       

Finja sogn: 10 gårde
Gravrød: 1 gård
Torsjø sogn: 2 gårde
Tyringe: 4 gårde
Vedhugge: 1 gård
Lergravsbygget: 1 gård
Bomryd: 1 gård
Skovbygget: 1 gård
Åbsbygget: 1 gård
Sjøsdala len:
Mejlby sogn: 15 gårde
Snogerup: 1 gård
Kiørnerup: 3 gårde
Häglinge: 9 gårde

                                             

Procuratorium Gyding herrit

Gønge herreds procuratorium var grunde og gårde i Skåne, som Margrethe, enke efter kong Harald Hen, 1090 forærede til kapitlet i Roskilde (må ikke forveksles med den gave i Gønge herred, som Estrid, søster til Knud den Store, gav til selve domkirken). I 1568 var alle ejendommene forlenet til Eiler Grubbe og efter ham fik sønnen Sivert Grubbe til Hofdal/Hovdala lenet. Kapitlet solgte alt godset til Hofdal 11/10 1633.

Summarum
Penge 131 mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge