Gønge herred

Sjællandske kirker

Kirker i Gønge herred

Skåneland

                                                            

Kapitlets gods i lenene Mjölkalånga og Søsdala i den sydlige del af Gøinge herred (Gydingsherrit) i Nordskåne fordeler sig således:

Herred Len Sogn Byer Gårde Noter

Gø(i)nge

Skåne

Kapitlets Melcklange len    Finja    (Finje) Finje 10  I sognet lå hovedgården Møllerød med 27 af sognets 45 gårde
Graverød 1
Torsjø 1
Tyrin(g)e 4
Vedhugge 1
Lergravbygget 1
Bomrød 1
Skovbygget 1
Åbsygget 1
Kapitlets Søsdala len Nørre Melby (Mejlby) Søsdala  15  I sognet var der i alt 86 fæstegårde. 34 hørte til hovedgården Maglø, andre til en anden hovedgård i sognet: Løngerum

Snoggerup

1
Kjørnerup (Tjørnarp) Elle (Ella) 3
Heilinge (Häglinge) Hæglinge 9

I Gønge herred i Kristianstads len var der 1651 1554 gårde beboet af 1765 fæstere (i de mere øde egne af Skåne var det almindeligt med dobbeltgårde). Der var i hele lenet endda 414 selvejerbønder. 784 af fæsteforholdene var under kronen, adelen havde lidt flere nemlig 891 og endelig var der 50 gårde under Roskilde Domkapitel. Da kapitelgodset blev solgt, kom det under egnens største hovedgård, Hofdal (Hovdala i dag).