Kalente- procuratoriet i Tune herred

Kalentegildets procuratorium

Kalentegildet

Procuratorier

Herredets kirker

                                                                                                

Godset for portionen i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Reerslev Reerslev 1

  -