1389         Kalentets procuratorium

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Kalentets procuratorium  har sit gods i og omkring Roskilde.

I alt 18 bol.

Fælles gods

Kalentegildet

Altrenes placering

 

                                            

Procuratorium calendarium

Der er tale om gods, som kalentegildet har sat af til drift af dets aktiviteter i domkirken. Hertil hører bl.a. et alter. Procuratoriet er nævnt 15/9 1389. Ledelsen af gildet - det var som regel en kannik - administrerede også dets gods. Som det ses, var afkastet mest i penge.

I Roskilde ejer kalentet 6 boder på Munkebro og 5 boder i Skt. Ibs sogn, som blev kaldt søboder. Hertil kom i byen 3 andre boder og en gård, som lå i Hersegade (hed i 1500-tallet Clement Skrædders gård). Indtægterne stammede fra følgende herreder:

Summarum
Rug 0 læster, 1  pund 
Byg 0 læster, 5½ pund 
Lam 2
Gæs 2
Høns 8
Penge 25 mark og 1 skilling

Mål og vægt og penge