Birgitte præbende i Ramsø herred

Birgitte præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                   

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Lille Skensved 2

 -