Brøndby præbende i Tune herred

Brøndby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 1  -
Kirke Skensved Skensved(magle) 1  -